Obec Domaníky

Modernizácia obecného úradu v obci Domaníky


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
22. 06. 2020  Záznam z prieskumu trhu-11 242 kB [pdf]
16. 04. 2020  Výzva na predloženie cenovej ponuky196 kB [pdf]
16. 04. 2020  Príloha č. 1 Čestné vyhlásenie uchádzača15 kB [docx]
16. 04. 2020  Príloha č. 2a - Krycí list cenovej ponuky13 kB [xlsx]
16. 04. 2020  Príloha 2b - Výkaz výmer37 kB [xlsx]
16. 04. 2020  Príloha č. 3 Návrh zmluvy o dielo vrátane príloh30 kB [docx]
16. 04. 2020  Príloha č. 4 - Projektová dokumentácia2 624 kB [pdf]