Obec Domaníky

Geografia

    Obec leží v doline Štiavničky v Krupinskej výšine. Nadmorská výška v strede obce je 195 m n. m. a v chotári 130–314 m n. m. Chotár je mierna vrchovina, ktorá vznikla rozrezaním pliocénnej rovne. Tvoria ju andezitické tufity a tufy, na plochých chrbtoch pokryté sprašovými hlinami. Na strmých úbočiach doliny sú dubové lesy, inde je odlesnený. Na chrbtoch má hnedozemné a illimerizované pôdy, v doline lužné a nivné.