Obec Domaníky

Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

  • Predajňa potravinárskeho tovaru
  • Pohostinské odbytové stredisko
  • Komunálny odpad
  • Využívaný komunálny odpad
  • Zneškodňovaný komunálny odpad