Obec Domaníky

Zamestnanci OcÚ

Zamestnanci

Pavla Dráčiková

  • správa daní a poplatkov
  • evidencia obyvateľstva
  • pokladňa
  • overovanie podpisov

Ing. Ladislav Uday

  • hlavný kontrolór

Externá pracovníčka
Mgr. Beáta Kalinová

  • spracovanie účtovníctva
  • ekonomický úsek